Pension og forsikring

Pensioner med tilknyttet forsikring

Livsvarig livrente har indbygget en forsikring, hvor du kan vælge at sikre din ægtefælle, samlever eller børn med penge fra din livrente, hvis du dør, inden du selv skal nyde pengene fra livrente på dit pensionstidspunkt. Livsvarig livrente kan tegnes både som privatperson og som selvstændig erhvervsdrivende.

Livsvarig livrente

Livsvarig livrente er til dig, der vil have dine penge til at strække hele livet.

Livsvarig livrente

Pension til selvstændige

En pensionsordning med stor fleksibilitet for dig som er selvstændig erhvervsdrivende.

Pension for selvstændige

Forsikringer

Pension og forsikringer hænger sammen, når du skal skabe en tryg og økonomisk sikker fremtid for dig selv og dine nærmeste, hvis du bliver syg eller dør. Særligt som ung, og når husstanden består af flere end dig selv, er det vigtigt at have fokus på forsikringsdelen, hvis du som følge af sygdom ikke længere kan opretholde den samme indtægt som i dag.

Livsforsikring

Livsforsikring giver en økonomisk tryghed for dine efterladte, hvis du dør.

Sygdomsforsikring

Økonomisk tryghed, hvis du skulle blive syg eller komme ud for en ulykke og dermed mister din indtægt.

Sundhedsforsikring

Få hurtig behandling eller undersøgelse, hvis du bliver syg eller kommer til skade.

Sådan fungerer pensionsrådgivning

Når vi mødes, starter vi med at gennemgå din økonomi. Vi ser på, hvad der påvirker den – fx arbejde, indkomst, udgifter, bolig og andre elementer.

Vi gennemgår, hvilken type pensionsordning der passer til dig og dine ønsker til livet som pensionist. En vigtig del af rådgivningen er også at fastlægge din investeringsprofil og finde den type investering af din pensionsopsparing, der passer bedst til dig, og den risiko du vil tage med investeringen af din opsparing.

Vi anbefaler en pensionsgennemgang hvert 3. til 5. år, fra du er fyldt 40 år. Det giver sikkerhed for, at dine pensionsindbetalinger og forsikringer passer optimalt til din aktuelle situation og de økonomiske forpligtelser, du har.

Vi hjælper dig med at:

 • gennemgå hvilken opsparing, der er optimal for dig
 • oprette en pensionsordning og fastlægge din investeringsprofil
 • følge op på dine indbetalinger, forsikringer og investering af din opsparing

 

Find din filial
 

 

Livsvarig livrente er til dig, der vil have dine penge til at strække hele livet.

 • Livsvarige udbetalinger til dig
 • Mulighed for tilvalg af dækning til ægtefælle/samlever/øvrige arvinger
 • Investering via PFAs investeringsfonde
 • Du kan indbetale via din arbejdsgiver og få fuldt fradrag for din indbetaling
 • Du kan vælge at lave et engangsindskud

Sådan sparer du op på en livsvarig livrente

Livsvarig livrente har indbygget en forsikring, hvor du kan vælge at sikre din ægtefælle, samlever eller børn med penge fra din livrente, hvis du dør, inden du selv skal nyde pengene fra livrente på dit pensionstidspunkt. Hos PFA/Letpension hedder en livsvarig livrente Letsikring af indtægt ved pension

Indbetaling

Der er ingen beløbsgrænser for indbetalinger på en livsvarig livrente, men der er forskel på dine fradragsmuligheder, alt efter hvor meget du indbetaler. Se tabellen.

Indbetalingsform Beløbsgrænse
Opsparing via arbejdsgiver Ubegrænset*
Privat opsparing 54.500 kr.** (2022) med fradrag i top- og bundskat

*Skal kunne indeholdes i indtægten
**Indbetaler du mere end 54.500 kr., gælder der særlige fradragsregler. Hør mere hos vores rådgivere.

Investering

Din opsparing administreres hos PFA Pension, og det er også PFA Pension, der sørger for investeringen.

Dine indskud bliver fordelt i forskellige fonde, der er tilpasset din investeringsprofil. Din investeringsprofil er et udtryk for, hvor høj en risiko du vil løbe med din pension, og hvornår du skal begynde udbetalingerne.

Udbetaling

Livsvarig livrente bliver udbetalt månedligt og sikrer, at du har penge hele livet. Udbetalinger fra en livsvarig livrente beskattes som personlig indkomst.

Det tidligste udbetalingstidspunkt af din livsvarige livrente afhænger af, hvornår den er oprettet, og hvornår du når din folkepensionsalder. Se tabellen.

Oprettelsestidspunkt Tidligste udbetalingstidspunkt
Før den 1. maj 2007 60 år
Fra den 1. maj 2007 til 31. december 2017 5 år før folkepensionsalder
Fra den 1. januar 2018 3 år før folkepensionsalder

Beregn din folkepensionsalder på borger.dk

 

 

 

Pensionsordning med stor fleksibilitet for dig som selvstændig erhvervsdrivende.

 • Til ejere af enkeltmandsvirksomhed eller I/S
 • Få fradrag af op til 30% af virksomhedens overskud
 • Fleksibel indbetaling – indbetal fx kun i år med store overskud

Indbetal 30% af virksomhedens overskud til pension

Driver du en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentselskab (I/S), kan du indbetale op til 30% af årets overskud i virksomheden med fuld fradragsret – den såkaldte 30%-ordning. Indbetalingen kan ske på en livsvarig livrente.

Som selvstændig erhvervsdrivende kender du måske til svingende indkomst. Pensionsindbetaling under 30%-reglen er fleksibel, så du kan spare store beløb op i år, hvor din virksomhed giver store overskud, og helt udelade at indbetale i år med mindre overskud. Pensionsordningen er dermed skræddersyet til den selvstændige erhvervsdrivende med en personligt ejet virksomhed.

 

 

Økonomisk tryghed for dine efterladte, hvis du dør.

Livsforsikring giver økonomisk tryghed til dem, der behøver dig mest

Tryghed til dine nærmeste

Livsforsikring giver en økonomisk tryghed for dine efterladte, hvis du dør. En livsforsikring kan fx betyde, at de efterladte kan blive boende i jeres hjem.

Du kan tegne en forsikring, som dækker, hvis du dør. Forsikringen hedder Letsikring og tegnes gennem vores samarbejde med PFA Pension/Letpension.

Fordele

 • Økonomisk tryghed til dine nærmeste
 • Du vælger, hvem der skal have pengene
 • Mulighed for at vælge dækning selv

Livsforsikring - dine valgmuligheder

Letsikring ved død

Du kan sikre dine nærmeste, hvis du dør. Du kan tegne en livsforsikring med valgfri dækning, dog maksimalt 1.976.000 kroner (2022)

Letsikring af barn ved død

Du kan tegne en livsforsikring, som udbetales løbende til dit barn, indtil barnet fylder 21 år. Forsikringsdækningen er 32.542 kroner (2022).

Letsikring af lån og kredit

Du kan tegne en livsforsikring, der dækker dine lån hos os, hvis du dør. Forsikringen dækker op til 988.000 kroner (2022).

Tegn en livsforsikring

Kontakt filialen for at tegne en forsikring

Få hjælp til at tegne den rigtige forsikring, som dækker dine efterladte, hvis du dør. Kontakt din filial for at afklare den dækning, der passer til dig og din familie.

Hvem kan tegne?

Du kan tegne forsikringen, når du er kunde i Handelsbanken og frem til du fylder 60 år. Når du tegner forsikringen, skal du udfylde helbredsoplysninger. Eksisterende sygdomme eller lidelser kan påvirke muligheden for dækning.

Forsikringsbetingelser

Letsikring ved død – forsikringsbetingelser (pdf)
Letsikring af barn ved død – forsikringsbetingelser (pdf)
Letsikring af lån og kredit – forsikringsbetingelser (pdf)

 

 

Økonomisk tryghed, hvis du skulle blive syg eller komme ud for en ulykke og dermed miste din indtægt.

Forsikring hvis du bliver syg

Men en sygdomsforsikring får du en årlig udbetaling, hvis du bliver syge eller kommer ud for en ulykke og ikke kan arbejde. Det betyder blandt andet, at du og din familie kan blive boende, og at børnene kan blive i skole og børneinstitutioner.

Du kan tegne en forsikring, som dækker dig ved sygdom eller kritisk sygdom, gennem vores samarbejde med PFA Pension/Letpension. Forsikringen hedder Letsikring.

Fordele

 • Økonomisk tryghed til dig og dine nærmeste
 • Du vælger selv din dækning
 • Godt supplement til eksisterende forsikringer

Sygdomsforsikringer – dine valgmuligheder

Letsikring ved sygdom

Hvis du bliver syg, får du en udbetaling hver måned, hvis du mister halvdelen af din erhvervsevne (varigt eller midlertidigt) og indtægt i mere end tre måneder. Du kan tegne sygdomsforsikring med valgfri dækning op til 555.750 kr. (2022) – dog højest 80% af din bruttoindkomst.

Letsikring ved kritisk sygdom

Hvis du bliver alvorligt syg, kan Letsikring ved kritisk sygdom sikre dig et økonomisk råderum. Du kan bruge pengene, som du vil - fx til rekreation eller tilpasning af boligen til nye behov. Du kan tegne forsikringen med valgfri dækning op til 494.000 kr. (2022).

Tegn en sygdomsforsikring

Kontakt filialen for at tegne en forsikring

Få hjælp til at tegne den rigtige forsikring, som dækker dig ved sygdom eller kritisk sygdom. Kontakt din filial for at afklare den dækning, der passer til dig.

Hvem kan tegne?

Du kan tegne forsikringen, når du er kunde i Handelsbanken og frem til du fylder 60 år. Når du tegner forsikringen, skal du udfylde helbredsoplysninger. Eksisterende sygdomme eller lidelser kan påvirke muligheden for dækning.

Anmeld sygdom

Har du en Letsikring, og skal du anmelde sygdom/kritisk sygdom eller har du spørgsmål til dine helbredsoplysninger?

Kontakt Letpension

Forsikringsbetingelser

Letsikring ved sygdom – forsikringsbetingelser (pdf)
Letsikring ved kritisk sygdom – forsikringsbetingelser (pdf)

 

 

Med en sundhedsforsikring får du mulighed for hurtig behandling eller undersøgelse, hvis du bliver syg eller kommer til skade

Få hurtig hjælp, hvis du får smerter, bliver syg eller kommer til skade

Kommer du til skade eller bliver syg, kan du får hurtig behandling på hospitalet eller få behandling hos fysioterapeut, psykolog mv. Hvis du har børn, kan du vælge, at de også skal være omfattet af sundhedsforsikringen.

Du får bl.a. adgang til:

 • hurtig undersøgelse, behandling og operation på privathospitaler eller hos speciallæge
 • behandlinger hos fysioterapeut, osteopat, kiropraktor, psykolog, psykiater, akupunktør og zoneterapeut
 • behandling af ludomani og misbrug og meget mere.

Du kan tegne sundhedsforsikring gennem vores samarbejde med PFA Pension/Letpension. Forsikringen hedder Letsikring af Helbred.

Fordele

 • Hurtig behandling til dig og dine nærmeste
 • Børn kan tilvælges så de også kan være omfattet af forsikringen, indtil de fylder 24 år.
 • Godt supplement til eksisterende dækninger

Kontakt filialen for at tegne en forsikring

Få hjælp til at tegne en sundhedsforsikring, som dækker dig. Du kan vælge, at dine børn også skal være omfattet af forsikringen, indtil de fylder 24 år. Kontakt din filial for at høre mere.

Hvem kan tegne?

Du kan tegne forsikringen, når du er kunde i Handelsbanken og frem til du fylder 60 år. Du kan have forsikringen indtil du bliver 67 år. Du skal ikke afgive helbredsoplysninger.

Brug for behandling

Du skal have en godkendelse fra PFA, inden du kan begynde.

PFA henviser dig til behandling i PFA’s behandlernetværk.

Brug for behandling

Mastercard med tilknyttet forsikring

Med et Handelsbanken Mastercard kan du have adgang til en omfattende rejseforsikring. Hvordan du er dækket, afhænger af, hvilket Mastercard du har.

Mastercard med forsikring til privatkunder

Mastercard Classic

Med Mastercard Classic har du en årsrejseforsikring, der dækker både dig og din familie på rejser i hele verden, når I rejser sammen. Du skal blot betale minimum 50% af rejsens totale pris med dit Mastercard.

Forsikringen indeholder blandt andet afbestillingsforsikring, akut sygdom på rejsen, hjemtransport og fly- og bagageforsinkelse.

Se den fulde dækning i betingelserne:

Rejseforsikring (privat)

Mastercard Gold

Med Mastercard Gold har du en omfattende årsrejseforsikring, der dækker både dig og din familie på rejser i hele verden, når I rejser sammen. Du skal blot betale minimum 50% af rejsens totale pris med dit Mastercard.

Forsikringen indeholder blandt andet afbestillingsforsikring, akut sygdom på rejsen, hjemtransport, ødelagte ferierejsedøgn samt fly- og bagageforsinkelse. Derudover har du en elektronik og hårde hvidevareforsikring.

Se den fulde dækning i betingelserne:

Rejseforsikring (privat)
Elektronikforsikring

Mastercard Platinum

Med Mastercard Platinum har du en omfattende årsrejseforsikring, der dækker både dig og din familie på rejser i hele verden, når I rejser sammen.

Forsikringen indeholder blandt andet afbestillingsforsikring, akut sygdom på rejsen, hjemtransport, ødelagte ferierejsedøgn, selvrisiko ved billeje samt fly- og bagageforsinkelse. Derudover har du en elektronik og hårde hvidevareforsikring.

Se den fulde dækning i betingelserne:

Rejseforsikring (privat)
Elektronikforsikring

Mastercard Private Banking

Med Mastercard Private Banking har du en omfattende årsrejseforsikring, der dækker både dig og din familie på rejser i hele verden, når I rejser sammen. Rejseforsikringen dækker også dine børn, hvis de rejser på egen hånd inden for EU.

Forsikringen indeholder blandt andet afbestillingsforsikring, akut sygdom på rejsen, hjemtransport, ødelagte ferierejsedøgn, selvrisiko ved billeje samt fly- og bagageforsinkelse. Derudover har du en elektronik og hårde hvidevareforsikring.

Se den fulde dækning i betingelserne:

Rejseforsikring (Private Banking)
Elektronikforsikring

Sammenlign forsikringer

Sammenlign, hvad der er inkluderet i rejseforsikringerne tilknyttet Mastercard Classic, Gold og Platinum.

Mastercard Classic Mastercard Gold Mastercard Platinum
Afbestillingsforsikring Maks. 20.000 kr. pr. person, 40.000 kr. i alt Maks. 20.000 kr. pr. person, 50.000 kr. i alt Maks. 35.000 kr. pr. person, 100.000 kr. i alt
Sygdom og hjemstranport Ja, rimelige og nødvendige udgifter Ja, rimelige og nødvendige udgifter Ja, rimelige og nødvendige udgifter
Sygeledsagelse Maks. to personer Maks. to personer Maks. to personer
Tilkaldelse Maks. to personer Maks. to personer Maks. to personer
Akut tandbehandling 10.000 kr. pr. person 10.000 kr. pr. person 10.000 kr. pr. person
Flyforsinkelse 7.500 kr. 7.500 kr. 7.500 kr.
Bagageforsinkelse 7.500 kr. (dog maks. 2.000 kr. pr. person) 10.000 kr. (dog maks. 3.000 kr. pr. person) 15.000 kr. (dog maks. 7.500 kr. pr. person)
Rejseservice Udvidet Udvidet Udvidet
Rejseulykke (død) Nej 1 mio. kr. 1 mio. kr.
Rejseulykke (invaliditet, 15%) Nej 1 mio. kr 1 mio. kr
Krisehjælp Nej 10 behandlinger pr. person 10 behandlinger pr. person
Kidnapning Nej 100.000 kr. pr. person, maks. 200.000 pr. kort 100.000 kr. pr. person, maks. 200.000 pr. kort
Evakuering Nej Ja, rimelige og nødvendige udgifter Ja, rimelige og nødvendige udgifter
Eftersøgning Nej 50.000 kr. pr. person 50.000 kr. pr. person
Redning Nej 50.000 kr. pr. person 50.000 kr. pr. person
Tilbageholdelse Nej 50.000 kr. pr. person 50.000 kr. pr. person
Sikkerhedsstillelse og kaution Nej 100.000 pr. person 100.000 pr. person
Privatansvar, personskade Nej 5 mio. kr. 5 mio. kr.
Privatansvar, tingskade Nej 2 mio. kr. 2 mio. kr.
Retshjælp Nej 100.000 kr. 100.000 kr.
Forsinket fremmøde Nej 20.000 kr. 20.000 kr.
Hjemkaldelse Nej Ja, rimelige og nødvendige udgifter Ja, rimelige og nødvendige udgifter
Overfald Nej 500.000 kr. 500.000 kr.
Ødelagt ferierejsedøgn Nej Maks. 20.000 kr. pr. person, 40.000 kr. i alt Maks. 20.000 kr. pr. person, 60.000 kr. i alt
Indhentning af rejserute Nej Transport på samme klasse: rimelige og nødvendige udgifter.
Hotel, fortæring og lokaltransport: 1.500 kr. pr. dag, pr. person, pr. skade
Transport på samme klasse: rimelige og nødvendige udgifter.
Hotel, fortæring og lokaltransport: 2.500 kr. pr. dag, pr. person, pr. skade
Erstatningsbil Nej Nej Ja
Dækning af selvrisiko ved leje af bil i udlandet Nej Nej Selvrisiko 2.000 kr., erstatning 10.000 kr.
Supplement til kaskoforsikring på udlejningsbil i udlandet Nej Nej Selvrisiko 2.000 kr., erstatning 300.000 kr.
Hole-in-one Nej Nej Ja
Mistet bagage Nej Nej 10.000 kr.

Luk sammenlign

Mastercard med forsikring til erhvervskunder

Mastercard Business Classic

Med Mastercard Business Classic har du en årsrejseforsikring, der dækker i hele verden. Forsikringen dækker dig på erhvervsrejser samt dig og din familie på private ferierejser. Du skal blot betale minimum 50% af rejsens totale pris med dit Mastercard.

Forsikringen indeholder blandt andet afbestillingsforsikring, akut sygdom på rejsen, hjemtransport og fly- og bagageforsinkelse.

Se den fulde dækning i betingelserne:

Rejseforsikring (erhverv)

Mastercard Business Gold

Med Mastercard Business Gold har du en omfattende årsrejseforsikring, der dækker i hele verden. Forsikringen dækker dig på erhvervsrejser samt dig og din familie på private ferierejser. Du skal blot betale minimum 50% af rejsens totale pris med dit Mastercard.

Forsikringen indeholder blandt andet afbestillingsforsikring, akut sygdom på rejsen, hjemtransport, ødelagte ferierejsedøgn samt fly- og bagageforsinkelse.

Derudover har du en elektronik og hårde hvidevareforsikring.

Se den fulde dækning i betingelserne:

Rejseforsikring (erhverv)
Elektronikforsikring

Mastercard Business Platinum

Med Mastercard Platinum har du en omfattende årsrejseforsikring, der dækker i hele verden. Forsikringen dækker dig på erhvervsrejser samt dig og din familie på private ferierejser.

Forsikringen indeholder blandt andet afbestillingsforsikring, akut sygdom på rejsen, hjemtransport, ødelagte ferierejsedøgn, selvrisiko ved billeje samt fly- og bagageforsinkelse. Derudover har du en elektronik og hårde hvidevareforsikring.

Se den fulde dækning i betingelserne:

Rejseforsikring (erhverv)
Elektronikforsikring

Sammenlign forsikringer på Mastercard Business

Sammenlign, hvad der er inkluderet i rejseforsikringerne tilknyttet Mastercard Business Classic, Gold og Platinum.

Mastercard Business Classic Mastercard Business Gold Mastercard Business Platinum
Afbestillingsforsikring Maks. 20.000 kr. pr. person, 40.000 kr. i alt Maks. 20.000 kr. pr. person, 50.000 kr. i alt Maks. 35.000 kr. pr. person, 100.000 kr. i alt
Sygdom og hjemstranport Ja, rimelige og nødvendige udgifter Ja, rimelige og nødvendige udgifter Ja, rimelige og nødvendige udgifter
Sygeledsagelse Maks. to personer Maks. to personer Maks. to personer
Tilkaldelse Maks. to personer Maks. to personer Maks. to personer
Akut tandbehandling 10.000 kr. pr. person 10.000 kr. pr. person 10.000 kr. pr. person
Flyforsinkelse 7.500 kr. 7.500 kr. 7.500 kr.
Bagageforsinkelse 7.500 kr. (dog maks. 2.000 kr. pr. person) 10.000 kr. (dog maks. 3.000 kr. pr. person) 15.000 kr. (dog maks. 7.500 kr. pr. person)
Rejseservice Udvidet Udvidet Udvidet
Rejseulykke (død) Nej 1 mio. kr. 1 mio. kr.
Rejseulykke (invaliditet, 15%) Nej 1 mio. kr 1 mio. kr
Krisehjælp Nej 10 behandlinger pr. person 10 behandlinger pr. person
Kidnapning Nej 100.000 kr. pr. person, maks. 200.000 pr. kort 100.000 kr. pr. person, maks. 200.000 pr. kort
Evakuering Nej Ja, rimelige og nødvendige udgifter Ja, rimelige og nødvendige udgifter
Eftersøgning Nej 50.000 kr. pr. person 50.000 kr. pr. person
Redning Nej 50.000 kr. pr. person 50.000 kr. pr. person
Tilbageholdelse Nej 50.000 kr. pr. person 50.000 kr. pr. person
Sikkerhedsstillelse og kaution Nej 100.000 pr. person 100.000 pr. person
Privatansvar, personskade Nej 5 mio. kr. 5 mio. kr.
Privatansvar, tingskade Nej 2 mio. kr. 2 mio. kr.
Retshjælp Nej 100.000 kr. 100.000 kr.
Forsinket fremmøde Nej 20.000 kr. 20.000 kr.
Hjemkaldelse Nej Ja, rimelige og nødvendige udgifter Ja, rimelige og nødvendige udgifter
Overfald Nej 500.000 kr. 500.000 kr.
Ødelagt ferierejsedøgn Nej Maks. 20.000 kr. pr. person, 40.000 kr. i alt Maks. 20.000 kr. pr. person, 60.000 kr. i alt
Indhentning af rejserute Nej Transport på samme klasse: rimelige og nødvendige udgifter.
Hotel, fortæring og lokaltransport: 1.500 kr. pr. dag, pr. person, pr. skade
Transport på samme klasse: rimelige og nødvendige udgifter.
Hotel, fortæring og lokaltransport: 2.500 kr. pr. dag, pr. person, pr. skade
Erstatningsbil Nej Nej Ja
Dækning af selvrisiko ved leje af bil i udlandet Nej Nej Selvrisiko 2.000 kr., erstatning 10.000 kr.
Supplement til kaskoforsikring på udlejningsbil i udlandet Nej Nej Selvrisiko 2.000 kr., erstatning 300.000 kr.
Hole-in-one Nej Nej Ja
Mistet bagage Nej Nej 25.000 kr.
Erstatningsmedarbejder Nej Nej 50.000 kr.

Luk sammenlign

 

 

Anmeld skade ved rejse

Sådan anmelder du en skade, hvis du har en rejseforsikring tilknyttet dit Handelsbanken Mastercard.

Hvis skaden er sket

Akut sygdom eller skade på rejsen

For at sikre dig den bedste behandling, skal du som det første altid ringe til Zurich Assistance, hvis du bliver akut syg eller kommer til skade. Zurich Assistance vil så henvise dig til det nærmeste behandlingssted.

Ring på telefon +45 3246 6422 (døgnet rundt)

Bagageforsinkelse

Er indskrevet bagage forsinket mere end 3 timer, dækker forsikringen rimelige og nødvendige udgifter til fx livsnødvendig medicin, beklædning og toiletartikler.

Flyforsinkelse

Er dit fly forsinket mere end 4 timer, dækker din forsikring nødvendige indkøb til måltider og forfriskninger. Kontakt altid Zurich Assistance og få hjælp til at arrangere eventuel hotelovernatning eller ny flybillet.

Skaden anmeldes straks efter hjemkomst og vedlægges originale kvitteringer for alle indkøb, PIR-rapport og lignende.

Forsikringsbetingelser (pdf)

Afbestilling af rejse

Er du nødsaget til at afbestille rejsen på grund af din eller din nærmeste families akutte sygdom eller tilskadekomst, skal du kontakte Zurich på telefon: +45 3246 6426.

Vigtigt at gøre med det samme:

 • Kontakt lægen, da lægen skal udfylde en lægeerklæring, der bekræfter, at du ikke kan rejse. Medbring skabelon til lægeerklæring. Åbner i nyt vindue.
 • Aflys din rejse hos arrangøren

Derefter skal du udfylde og indsende nedenstående skadeanmeldelse til Zurich, vedlagt dokumentation.

 

 

Få undersøgt, hvad din rejseforsikring dækker, inden du bestiller eller rejser af sted. Det er vigtigt, hvis du du har en kronisk sygdom, eller hvis du er blevet syg inden afrejse – din rejseforsikring dækker nemlig kun akut opstået sygdom eller skade ved afbestilling af rejse, eller når du rejser.

Du kan først få en endelig medicinsk forhåndsvurdering, når der er mindre end to måneder til, du skal rejse. Hvis du allerede ved bestilling af rejsen er i tvivl, om du vil være dækket på rejsen, er det altid en god ide at kontakte Zurich for rådgivning på telefon +45 3246 6426.

Sådan gør du

Bestil en medicinsk forhåndsvurdering via linket nedenfor. Du skal bruge følgende oplysninger:

 • Angiv rejseperiode
 • Vælg Handelsbanken som forsikringsselskab
 • Indtast dit Mastercard kortnummer
 • Hav gerne relevante dokumenter fra læge eller hospital indscannet, så de evt. kan vedhæftes
 • Vær opmærksom på, at du opretter en sag hos SOS International, som foretager vurderingen på vegne af Zurich. Alle henvendelser vedrørende forhåndsgodkendelse skal ske til Zurich Assistance på telefon +45 3246 6422.

  Bestil medicinsk forhåndvurdering

 

 

Når du skal ansøge om visum, kan du blive bedt om at dokumentere, at du har en rejseforsikring. Zurich kan udstede et certifikat til dig, som bekræfter din rejseforsikring.

Sådan gør du

Du bestiller et certifikat ved at sende en mail til Zurich med følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Personnummer
 • Rejsemål
 • Ud- og hjemrejsedato (rejsen må maksimalt vare 60 dage, medmindre rejsetidsforlængelse er tilkøbt)
 • Kvittering på at minimum 50% af rejsens totale udgifter er betalt med Handelsbanken Mastercard (gælder Classic og Gold).
 • Kvittering for rejsen (gælder Platinum)
 • Telefonnummer til hovedkortholder
 • Korttype, alternativt de 6 første cifre i kortnummeret

Husk, at alle rejsende skal have et personligt certifikat. Send derfor disse oplysninger for samtlige medrejsende.

Bestilling af certifikat sendes til kortforsikring@zurich.com

Handelsbanken Forsikringsformidling

Handelsbanken Forsikringsformidling A/S rolle er at bistå Handelsbanken med formidling af forsikringer til bankens kunder på vegne af:

 • PFA Pension, forsikringsaktieselskab i samarbejde med Letpension Forsikringsformidling A/S.
 • Zurich Insurance plc (Irland)

Vi rådgiver om og udfører en række administrative opgaver i relation til forsikringsaftaler, der indgås mellem de nævnte parter og kunden i Handelsbanken. Ved formidling af Letpensions forsikringer rådgives kunder ved brug af rådgivningsværktøjer i Letpensions Forsikringsformidling A/S, og på basis heraf skabes en analyse af de aktuelle forsikringsbehov, som kan danne udgangspunkt for indgåelse af en forsikringsaftale. Handelsbanken Forsikringsformidling A/S er som forsikringsformidler forpligtet til at overholde oplysningsforpligtelserne i god-skik-bekendtgørelsen §14.

 

 

Generelle oplysninger om Handelsbanken Forsikringsformidling

Handelsbanken Forsikringsformidling A/S rolle er at bistå Handelsbanken med formidling af forsikringer til bankens kunder på vegne af:

 • PFA Pension, forsikringsaktieselskab i samarbejde med Letpension Forsikringsformidling A/S.
 • Zurich Insurance plc (Irland)

Vi rådgiver om og udfører en række administrative opgaver i relation til forsikringsaftaler, der indgås mellem de nævnte parter og kunden i Handelsbanken. Kunder rådgives ved brug af rådgivningsværktøjer i Letpensions Forsikringsformidling A/S, og på basis heraf skabes en analyse af de aktuelle forsikringsbehov, som kan danne udgangspunkt for indgåelse af en forsikringsaftale. Handelsbanken Forsikringsformidling A/S er som forsikringsformidler forpligtet til at overholde oplysningsforpligtelserne i god-skik-bekendtgørelsen §14.

Samarbejdspartnere:

Letpension

Handelsbanken Forsikringsformidling A/S samarbejder med Letpension Forsikringsformidling A/S, CVR-nr. 29401675, Teknikerbyen 5,1, 2830 Virum, og PFA Pension, forsikringsaktieselskab, CVR-nr. 13594376, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø. Forsikringerne tegnes hos PFA Pension, forsikringsaktieselskab, som er forsikringsselskab. Handelsbanken Forsikringsformidling A/S modtager honorar fra PFA Pension, forsikringsaktieselskab i forbindelse med forsikringsformidlingen.

Handelsbanken Forsikringsformidling A/S har ikke nogen direkte eller indirekte andel på 10% eller mere af stemmerettighederne eller kapitalandelen i PFA Pension, forsikringsaktieselskab eller i Letpensions Forsikringsformidling A/S.

PFA Pension, forsikringsaktieselskab, og/eller Letpension Forsikringsformidling A/S har ikke nogen direkte eller indirekte andel på 10% eller mere af stemmerettighederne eller kapital i Handelsbanken Forsikringsformidling A/S.

Følgende produkter fra Letpension formidles af Handelsbanken Forsikringsformidling A/S:

 • Livsforsikring
 • Sygdomsforsikring
 • Livsvarig livrente
 • Sundhedsforsikring

Zurich

På forsikringer tilknyttet kortprodukter samarbejder Handelsbanken Forsikringsformidling A/S med Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige, org. nr. 516403-8266, Linnégatan 5, 102 42 Stockholm. Forsikringerne er tegnet hos Zurich, som er forsikringsselskab. Handelsbanken Forsikringsformidling A/S har ikke nogen direkte eller indirekte andel på 10% eller mere af stemmerettighederne eller kapitalandelen i Zurich.

Følgende produkter fra Zurich formidles af Handelsbanken Forsikringsformidling A/S:

 • Rejseforsikring til kortprodukter
 • Elektronik og hårde hvidevareforsikring til kortprodukter

Registrering som forsikringsformidler

Handelsbanken Forsikringsformidling A/S har tilladelse som forsikringsformidler og er optaget i Finanstilsynets register, samt i registeret under Pension & Forsikring. Du kan finde oplysninger om hvilke pengeinstitutter, der er registreret som forsikringsformidlere på Finanstilsynets hjemmeside og på Forsikring- & Pensions hjemmeside.

Aflønning

Handelsbanken modtager løbende provision for alle solgte forsikringer gennem samarbejdet med Letpension/PFA Pension. Provision til banken indgår i forsikringspræmien.

Kontakt til Handelsbanken Forsikringsformidling A/S

Handelsbanken Forsikringsformidling A/S CVR-nr. 42767808 har domicil på Havneholmen 29, 1561 København V. Kontaktperson er direktør Per Strøm tlf. 4679 1236

Klage over Handelsbanken Forsikringsformidling A/S

Klager over en konkret tvist med Handelsbanken Forsikringsformidling A/S kan ske til: forsikringsformidling@handelsbanken.dk

Behandling af personoplysninger

Persondatainformation for Handelsbanken Forsikringsformidling A/S (pdf)

 

 

Per Strøm

Direktør
+45 4679 1236

Gitte Sinnbeck Christensen

Administration
+45 4456 2148

© Handelsbanken Forsikringsformidling

Loading...